Канал Toshkent - UZ онлайн
United States Virginia

16

:

31

:

38

TV Программа
"Мен сизга айтсам"
00:15 - 01:00

"Poytaхt"
01:00 - 01:15

"Кунгил хайратлари"
01:15 - 01:45

"Хикматли дунё": "Кунгил"
01:45 - 02:15

"Тошкент вакти"
02:15 - 04:55

"Ягонасан, мукаддас Ватаним!"
04:55 - 05:00

"Poytaхt"
05:00 - 05:15

Миллий сериал: "Одамлар орасида"
05:15 - 06:00

"Poytaхt"
06:00 - 06:15

"Тошкент вакти"
06:15 - 07:00